محصولات ایرانی

جدید ترین 🆕

پرطرفدار ها

محصولات کمتر از ۱۰۰ هزار تومان

محصولات دست دوم


مقالات

اصطلاحات بردگیمی – Area Control game

بازی کنترل منطقه یا Area Control game نوعی از بازی است که در آن بازیکنان بخاطر داشتن بیشترین مهره/قطعات [...]

اصطلاحات بردگیمی – Action Point Allowance

سهمیه معین کار یا action poitn allowance  ، سیستمی است که در آن بازیکنان در هر دور از بازی [...]

اصطلاحات بردگیمی – Card Drafting

کشیدن کارت با card drafting,  مکانیسمی است که‌ بازیکنان برای بدست آوردن کارت های بیشتر از یکسری کارت هایی [...]

اصطلاحات برد گیمی – Worker Placement

گذاشتن کارگذار یا worker placement ، در دنیای بردگیم برای توصیف مکانیسمی است که‌ در آن بازیکنان مهره های [...]