بایگانی‌ها مقالات - فروشگاه بازی های فکری

مقالات

اصطلاحات بردگیمی – Area Control game

بازی کنترل منطقه یا Area Control game نوعی از بازی است که در آن بازیکنان بخاطر داشتن بیشترین مهره/قطعات بازی در مناطق خاص برد، امتیاز میگیرند. از معروف ترین بازی های این سبک بازی El Grande رو میشه نام برد.

boardgame

اصطلاحات بردگیمی – Action Point Allowance

سهمیه معین کار یا action poitn allowance  ، سیستمی است که در آن بازیکنان در هر دور از بازی تعداد معینی سهمیه کار دارند که آنها برای انجام فعالیت های مختلف بازی مصرف میکنند و بالطبع هر یک از این فعالیتها تعداد خاصی سهمیه لازم دارند.  بطور مثال شما در بازی Mexica در هر راند ۶ سهمیه دارید، برای ساختن پل یکی از آنها را لازم دارید اما برای ساخت معبد درجه چهارم باید چهار سهمیه را استفاده کنید.

photo_2017-01-02_16-53-59

اصطلاحات بردگیمی – Card Drafting

کشیدن کارت با card drafting,  مکانیسمی است که‌ بازیکنان برای بدست آوردن کارت های بیشتر از یکسری کارت هایی که توسط بازی رو شده اند، استفاده میکنند مانند بازی Ticket to ride. همچنین به انتخاب تعدادی کارت از مجموعه ای مشخص برای بازی کردن آنها و یا ساختن کارتهای دست خود نیز کشیدن کارت میگویند، مانند بازی ۷wonders.

ssss

اصطلاحات برد گیمی – Worker Placement

گذاشتن کارگذار یا worker placement ، در دنیای بردگیم برای توصیف مکانیسمی است که‌ در آن بازیکنان مهره های (قطعات چوبی، پلاستیکی یا تاس) خود را به نوبت در محل های مختلف از برد یا کارت بازی قرار میدهند. بدین صورت کار آن محل را انجام و یا برای انجام دادن رزرو خواهند کرد. معمولا این جایگذاری باعث میشود آن کار را بازیکنان دیگر نتوانند انجام دهند و به اصلاح بلاک شوند. این مکانیسم بسیار محبوب است و در بسیاری از بازی های جدید مانند، caylus, agricola ,Stone age از آن استفاده شده است.

pic3071408_md1