بایگانی‌ها agricola - فروشگاه بازی های فکری

اصطلاحات برد گیمی – Worker Placement

گذاشتن کارگذار یا worker placement ، در دنیای بردگیم برای توصیف مکانیسمی است که‌ در آن بازیکنان مهره های (قطعات چوبی، پلاستیکی یا تاس) خود را به نوبت در محل های مختلف از برد یا کارت بازی قرار میدهند. بدین صورت کار آن محل را انجام و یا برای انجام دادن رزرو خواهند کرد. معمولا این جایگذاری باعث میشود آن کار را بازیکنان دیگر نتوانند انجام دهند و به اصلاح بلاک شوند. این مکانیسم بسیار محبوب است و در بسیاری از بازی های جدید مانند، caylus, agricola ,Stone age از آن استفاده شده است.

pic3071408_md1