بایگانی‌ها card drafting - فروشگاه بازی های فکری

برچسب- card drafting

اصطلاحات بردگیمی – Card Drafting

کشیدن کارت با card drafting,  مکانیسمی است که‌ بازیکنان برای بدست آوردن کارت های بیشتر از یکسری کارت هایی که توسط بازی رو شده اند، استفاده میکنند مانند بازی Ticket to ride. همچنین به انتخاب تعدادی کارت از مجموعه ای مشخص برای بازی کردن آنها و یا ساختن کارتهای دست خود نیز کشیدن کارت میگویند، مانند بازی ۷wonders.

ssss