بایگانی‌ها game - فروشگاه بازی های فکری

اصطلاحات بردگیمی – Area Control game

بازی کنترل منطقه یا Area Control game نوعی از بازی است که در آن بازیکنان بخاطر داشتن بیشترین مهره/قطعات بازی در مناطق خاص برد، امتیاز میگیرند. از معروف ترین بازی های این سبک بازی El Grande رو میشه نام برد.

boardgame

اصطلاحات بردگیمی – Action Point Allowance

سهمیه معین کار یا action poitn allowance  ، سیستمی است که در آن بازیکنان در هر دور از بازی تعداد معینی سهمیه کار دارند که آنها برای انجام فعالیت های مختلف بازی مصرف میکنند و بالطبع هر یک از این فعالیتها تعداد خاصی سهمیه لازم دارند.  بطور مثال شما در بازی Mexica در هر راند ۶ سهمیه دارید، برای ساختن پل یکی از آنها را لازم دارید اما برای ساخت معبد درجه چهارم باید چهار سهمیه را استفاده کنید.

photo_2017-01-02_16-53-59